Ryszard Grobelny

Ryszard Grobelny


Szanowni Państwo,

Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino! – dorocznie wpisujący się w kalendarium najważniejszych imprez kulturalnych Poznania – stanowi nie tylko bogaty przegląd filmowy oraz forum oceny międzynarodowych produkcji, lecz także platformę dyskusji na temat nowoczesnego kina dziecięcego i młodzieżowego oraz narzędzie skutecznej promocji jego twórców.
Wzrastająca popularność, rozszerzające się spektrum odbiorców oraz coraz bardziej złożona oferta filmowa świadczą o istotnym znaczeniu festiwalu dla rozwoju kulturalnego miasta i niebagatelnym jego wkładzie w budowę marki Poznania, aspirującego zresztą do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury.
Z prawdziwą przyjemnością witam przybyłych na 27. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino! krajowych i zagranicznych gości, twórców oraz widzów i miłośników festiwalu. Życzę, by jubileuszowy charakter tej imprezy – jej czterdziestolecie – tym wydatniej służył wzmocnieniu kondycji dziecięcej i młodzieżowej kinematografii, sukcesywnie ją promując, by festiwal obfitował w niezwykłe, inspirujące, artystyczne wrażenia, zaś pobyt w Poznaniu stał się okazją do przeżycia wyjątkowych chwil – przede wszystkim, lecz nie tylko – z festiwalem tym związanych.

Ryszard Grobelny
Prezydent Miasta Poznania