Czterdzieści lat Ale Kino!

Czterdzieści lat Ale Kino!


Czterdzieści lat temu, w 1969 roku zorganizowano w Poznaniu I Ogólnopolski Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzieży. Impreza natychmiast stała się wyjątkowym, wszechstronnym i ważnym przeglądem filmów dla młodego widza w kraju. Festiwal, początkowo organizowany co dwa lata i skupiający się przede wszystkim na produkcji polskiej, od połowy lat dziewięćdziesiątych wszedł w cykl roczny i przyjął formę międzynarodową. Obecnie, pod zmienioną nazwą, jest nadal jedynym tej rangi przedsięwzięciem, upowszechniającym na niezwykle szeroką skalę koncepcje nowoczesnego kina dziecięcego i młodzieżowego w Polsce. Jest także imprezą znaną i cenioną zagranicą, pełniąc funkcję wszechstronnego forum kina młodego widza, dzięki któremu można zarówno promować twórczości polską i światową jak podejmować dyskusję na ważne tematy w tej dziedzinie kinematografii, mającej wielki wpływ na wychowanie przyszłych pokoleń Polaków.

Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino! ukazuje kino dziecięce i młodzieżowe wymykające się rynkowym i kulturowym schematom. Prezentuje filmy, które swoją szczerością, artyzmem i oryginalnym spojrzeniem na świat młodego pokolenia wymykają się natrętnemu dydaktyzmowi czy bezrefleksyjnej rozrywce. Misją Festiwalu jest przede wszystkim umożliwienie spotkania młodej widowni z takim właśnie kinem oraz szeroka promocja artystycznego, inteligentnego filmu dla dzieci i młodzieży, a także utworzenie szerokiej platformy dyskusji dotyczącej kinematografii dla najmłodszych.

Czterdziestolecie Festiwalu stanowi okazję do wspólnej radości i uczestnictwa w międzynarodowym świecie kina, ale także do spojrzenia w przyszłość i próby odpowiedzi na pytania, jakiego kina dla dzieci i młodzieży oczekują jego widzowie, a także ich rodzice i wychowawcy; o jakim kinie marzą dzieci i twórcy filmowi.

Jerzy Moszkowicz
Dyrektor Festiwalu