Michał Merczyński

Michał Merczyński


Narodowy Instytut Audiowizualny od kilku już lat prowadzi działania promujące polską animację. W ramach naszej działalności wydawniczej powstała seria czterech płyt DVD zawierająca antologię polskiej animacji od filmów najstarszych po najnowsze. Wydaliśmy książkę Polski Film Animowany – pierwsze tak obszerne opracowanie historii polskiej animacji. Dofinansowujemy także najciekawsze wydarzenia i imprezy prezentujące dokonania polskich animatorów w ramach konkursu „Akcja Animacja”.
Jednym z takich niezwykle ciekawych projektów jest Akcja Animacja! Przystanek Poznań 40, prezentujący podczas tegorocznego 27. Międzynarodowego Festiwalu Młodego Widza Ale Kino! dokonania polskiego kina animowanego dla dzieci poprzez przypomnienie najważniejszych filmów animowanych i ich twórców z czterdziestoletniej historii poznańskiego Festiwalu. To wspaniała okazja do spotkania z polską animacją zarówno dla widzów, twórców, nauczycieli jak i dyrektorów festiwali, producentów i dystrybutorów z całego świata.

Michał Merczyński
Dyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego