Jury Dziecięce

Jury Dziecięce


Podczas Festiwalu także najmłodsza widownia będzie miała swoich przedstawicieli. Jury Dziecięce, w którym zasiądą uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści, będzie miało za zadanie wyłonić najlepszy film dziecięcy i przyzna nagrodę Marcinka.