Media Programme

Media Programme


Europa kocha europejskie festiwale.

Festiwale, jako wydarzenia szczególnie sprzyjające spotkaniom, wymianie doświadczeń i nowym odkryciom, stanowią środowisko pełne życia, otwarte na wielką różnorodność talentów, opowieści i wrażeń, które składają się na europejską kinematografię.

Unijny program MEDIA ma na celu promocję europejskiego dziedzictwa audiowizualnego, propagowanie międzynarodowej wymiany filmowej i podniesienie konkurencyjności przemysłu audiowizualnego. Program docenił kulturową, edukacyjną, społeczną oraz ekonomiczną rolę festiwali, współfinansując w 2009 roku 95 z nich w całej Europie.

Wydarzenia te wyróżniał bogaty, różnorodny program europejski, atmosfera sprzyjająca kontaktom i spotkaniom ludzi kina oraz publiczności, działania służące wspieraniu młodych artystów, inicjatywy edukacyjne i nacisk na dialog międzykulturowy. W roku 2009 na festiwalach dofinansowanych z programu MEDIA ponad 2,9 mln miłośników kina miało okazję obejrzeć ponad 20.300 dzieł europejskiej kinematografii.

Program MEDIA z wielką przyjemnością udziela wsparcia 27. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino!, życząc wszystkim gościom festiwalu przyjemnych i inspirujących wrażeń.

Unia Europejska
Program MEDIA

http://www.ec.europa.eu/information_society/media/index_en.htm