Katarzyna Hall

Katarzyna Hall


Szanowni Organizatorzy, Uczestnicy i Widzowie
27. Międzynarodowego Festiwalu Młodego Widza Ale Kino!

Każdego roku Międzynarodowy Festiwal Młodego Widza Ale Kino! daje młodym ludziom możliwość oglądania filmów nakręconych z myślą właśnie o nich. Przez kilka dni Festiwalu dzieci i młodzież mają okazję zapoznać się z przykładami kinematografii całego świata. Poznają inne kultury i tradycje; poprzez film kształtują swoją tolerancję, otwartość na świat oraz pobudzają ciekawość.
Odpowiedni film może pełnić rolę atrakcyjnego narzędzia edukacyjnego. Pozwala kształtować wyobraźnię, wzbudza zainteresowanie dziecka wieloma dziedzinami nauki, m.in. geografią, historią czy sztuką. Wykorzystany w trakcie lekcji, pomaga nauczycielowi zobrazować omawianą tematykę. Dlatego właśnie doceniam fakt, że w trakcie Festiwalu osoby zajmujące się nauczaniem i wychowaniem młodych ludzi mają możliwość udziału w sesjach naukowych i warsztatach, w ramach których prezentowana jest rola filmu w edukacji.

Organizatorom Festiwalu gratuluję stworzenia wartościowej inicjatywy skierowanej do dzieci i młodzieży, a młodym widzom życzę niezapomnianych wrażeń.
Z wyrazami szacunku,

Katarzyna Hall
Minister Edukacji Narodowej