Bogdan Zdrojewski

Bogdan Zdrojewski


Szanowni Organizatorzy, Uczestnicy i Goście 27. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino!

Tegoroczna edycja festiwalu upłynie pod znakiem jubileuszu czterdziestolecia zorganizowania w Poznaniu przeglądu filmów dla młodych widzów. Począwszy od 1969 roku, kiedy odbył się pierwszy Ogólnopolski Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzieży, zmieniła się forma, funkcja, a nawet cykliczność festiwalu, nie zmieniła się natomiast idea szerokiej prezentacji oraz promocji kina dla młodych widzów. Konsekwentnie realizowany pomysł kształtowania wrażliwości filmowej młodej publiczności przełożył się na wymierny sukces tej imprezy – organizatorzy Festiwalu Ale Kino! zasłużenie uhonorowani zostali w tym roku nagrodą PISF w kategorii edukacji filmowej młodego widza.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak trudną sztuką jest tworzenie wartościowych filmów dla dzieci, które mają nie tylko bawić, ale też uczyć, kształtować gust i wrażliwość. Prezentowana na festiwalu szeroka oferta filmów adresowana jest do dzieci i młodzieży, ale też w dużej mierze do wychowawców i nauczycieli. Na tym między innymi polega wyjątkowość tej imprezy! Dzięki temu festiwal jest miejscem, w którym po projekcjach odbywają się dyskusje profesjonalistów, poszukujących najbardziej wartościowych obrazów dla najmłodszych. Działania te mają pomóc w odpowiedzi na pytanie: Jakiego kina oczekują młodzi widzowie? A z drugiej strony: jakie kino proponują im twórcy? Jestem przekonany, że dzięki takim sprawdzonym inicjatywom młodzi widzowie festiwalu staną się w przyszłości świadomymi odbiorcami sztuki filmowej.

Wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji Festiwalu życzę wielu wrażeń i emocji podczas oglądania filmowych historii, a twórcom startującym w konkursie wielu nagród, przyznawanych zarówno przez Jury, jak też przez najmłodszą publiczność.

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego