W Festiwalu uczestniczyć będą twórcy, dystrybutorzy i producenci filmowi oraz przedstawiciele środowisk filmowych, edukacyjnych oraz mediów z kraju i zagranicy. Specjalnością Festiwalu stało się zapraszanie młodych i najmłodszych aktorów, występujących w festiwalowych filmach. Ich gorące spotkania z rówieśnikami na widowni stanowią jeden z istotniejszych elementów imprezy. Tradycyjnie, zaprosimy kilkuset producentów i dystrybutorów z całego świata, a także nauczycieli, pedagogów i animatorów kultury. Przedstawiciele środowisk filmowych, medialnych, naukowych i pedagogicznych związanych z mediami audiowizualnymi dla młodego odbiorcy zaproszeni zostaną na debatę w ramach Forum. Ze względu na jubileusz do Poznania zaproszeni zostaną twórcy filmowi i inne osoby ze środowisk filmowych, które współtworzyły tę imprezę przez czterdzieści lat. Za pośrednictwem ECFA i CIFEJ zaproszeni zostaną także dyrektorzy najważniejszych festiwali filmów dla dzieci i młodzieży z całego świata. 

Kiedy można spotkać twórców festiwalowych filmów?

Jeśli reżyser, aktor lub inna osoba związana z festiwalowymi filmami przyjeżdża na Festiwal, spotkanie odbywa się zwykle po seansie jej lub jego filmu. Spotkania trwają około 15 do 20 minut. Czas zależy nie tylko od tego czy widownia i gość dobrze się ze sobą czują, ale przede wszystkim od warunków technicznych i harmonogramu projekcji. Salę trzeba przecież przygotować do następnego seansu. Nie mamy możliwości przenoszenia spotkań poza salę w kinie, ale mamy dla Państwa inną propozycję… Festiwalowi goście w szkole? Jeśli chcecie Państwo by uczniowie mogli spotkać się z aktorami lub reżyserami filmów, które widzieli, ale także by nabywali potrzebnych umiejętności publicznego wypowiadania się, proponujemy zaproszenie twórcy do szkoły.

Będziemy Państwa informować o harmonogramie spotkań i innych szczegółach związanych z 27. MFFMW Ale Kino!