Jurorzy Dziecięcy

Uwaga! Znamy już skład Jury Dziecięcego!

Jurorami Dziecięcymi 27. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino! zostali:

 1. Natalia Balcerzak
 2. Maria Majer
 3. Nicole Piątek
 4. Agata Poterska
 5. Jakub Rusinek

oraz wyłonieni na podstawie projektu "Wielka Przygoda z Filmem":

 1. Aleksandra Ćwiek
 2. Kinga Gromadzka
 3. Antonina Kuśnierz
 4. Anna Maria Nowak
 5. Piotr Pilaczyński

Gratulujemy!


Odliczanie już się rozpoczęło! Kolejna edycja Festiwalu Ale Kino! już za niecałe 100 dni. Tymczasem, zapraszamy na wrześniowe pokazy, które pozwolą nie tylko poczuć przedfestiwalową gorączkę, ale przede wszystkim wyłonić Jurorów Dziecięcych.

Na dwóch filmowych pokazach rozdamy dzieciom karty pytań, dotyczące oglądanego filmu. Młodzi widzowie będą musieli odpowiedzieć na pytania, a następnie zakodować karty i dostarczyć je do Centrum Sztuki Dziecka do 1 października. Spośród prac wyłonimy te najciekawsze, a ich autorzy zostaną zaproszeni na kolejny etap - rozmowę.

Bycie Jurorem to niezwykła przygoda - pięć dni w festiwalowych kinach na pokazach konkursowych! To także ciężka praca i odpowiedzialność - młodzi jurorzy przyznają swoją nagrodę, która zostanie wręczona na festiwalowej gali!

Zapraszamy wszystkich wielbicieli kina do udziału w konkursie na Jurora!

Wstęp na seanse jest bezpłatny. Ze względu na ograniczona liczbę miejsc, obowiązuje wcześniejsza rezerwacja.

Na obydwa seanse zapraszamy:
24 września o godzinie 10.00 do Multikina 51 oraz o 17.00 do Multikina Stary Browar
Dla szkół podstawowych polecamy "100 minut wakacji" w reż. Andrzeja Maleszki, dla gimnazjów "Wrony" w reż. Doroty Kędzierzawskiej.

Rezerwacje przyjmuje Marta Trzeciak (szkola@alekino.com, tel. 502 058 472, 061 6464479).

Regulamin konkursu na członków Jury Dziecięcego

Uwaga: Są już wyniki pierwszego etapu konkursu na jurora!

Z przyjemnością informujemy, że do drugiego etapu zakwalifikowali się:

 1. Natalia Balcerzak - S.P. nr 84
 2. Agnieszka Hinz
 3. Andrzej Kowalski - S.P. nr 84
 4. Zuzia Kuciak - S.P. nr 84
 5. Joanna Sowińska - Społeczne Gimnazjum nr 2
 6. Nicole Piątek - Społeczne Gimnazjum nr 4
 7. Agata Paterska - Społeczne Gimnazjum nr 4
 8. Daria Baranowska - Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie
 9. Martyna Matuszczak - Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie
 10. Maria Majer - Społeczne Gimnazjum nr 2
 11. Szymon Czerwiński - Gimnazjum nr 33
 12. Jakub Rusinek - Społeczne Gimnazjum nr 6

Drugi etap konkursu- rozmowa z komisją kwalifikacyjną, odbędzie się w piątek 16go października o godz. 13.00.

Gratulujemy!

Wielka przygoda z filmem

Projekt edukacyjno-artystyczny „Wielka przygoda z filmem” adresowany jest do klas, kół lub grup filmowych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, zainteresowanych realizacją własnej etiudy filmowej o charakterze fabularnym, dokumentalnym oraz krótkich filmów animowanych. Uczestnicy projektu, pod opieką artystyczną znanych polskich reżyserów, dokumentalistów i animatorów realizują krótkie, kilkuminutowe filmy.

Założeniem warsztatów jest aktywne uczestnictwo uczniów na wszystkich etapach powstawania filmu, od pomysłu do realizacji, od scenariusza, poprzez plan filmowy, do montażu. Uczestnicy wybierają temat filmu, piszą scenariusz, rozdzielają między siebie niezbędne do powstania filmu funkcje. Warsztaty filmu animowanego pozwalają uczniom na poznanie podstawowych zasad animacji filmowej, poszerzając umiejętności wykorzystania wiedzy i technik z zakresu sztuk plastycznych w innych dziedzinach twórczości artystycznej.

Rolą opiekuna artystycznego jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji pomysłu. Zajęcia stanowią praktyczną formę poszerzenia i uzupełnienia szkolnej edukacji filmowej, a zarazem przygotowują uczniów do samodzielnej i krytycznej analizy oraz interpretacji różnorodnej produkcji filmowej i telewizyjnej.

Zajęcia umożliwiają grupie najzdolniejszej młodzieży poznanie podstaw warsztatu, techniki i technologii realizacji różnych form filmowych, pozwalając im na samodzielne kontynuowanie swoich zainteresowań indywidualnie lub w amatorskich klubach filmowych.

Dotychczas warsztaty prowadzili m.in.: Tomasz Dettloff, Jacek Filipiak, Mikołaj Haremski, Stanisław Jędryka, Krystyna Krupska-Wysocka, Dorota Latour, Stanisław Lenartowicz, Igor Mołodecki, Jerzy Moszkowicz, Krzysztof Nowak-Tyszowiecki, Michał Rosa, Wiktor Skrzynecki.

Gimnazja

Film fabularny

Konkurs na scenariusz

Zapraszamy do pierwszego etapu projektu - konkursu na pomysł scenariuszowy. Zgłoszone prace zostaną ocenione przez profesjonalne jury, a najlepsze pomysły zostaną nagrodzone dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Dodatkową nagrodą będzie zaproszenie do praktycznej realizacji scenariusza na drugim etapie projektu – warsztatach realizacji filmowej.

Wszystkie prace zostaną przechowane w bazie - dziecięce i młodzieżowe pomysły filmowe oraz udostępnione profesjonalnym twórcom filmowym podczas imprez i festiwali filmowych organizowanych przez Centrum.

Realizacja projektu

Do uczestnictwa w drugim etapie projektu zaprosimy wyróżnione w konkursie na scenariusz, gimnazjalne grupy filmowe. Oprócz zdjęć i zajęć montażowych, spotkania warsztatowe odbędą się na terenie szkoły, średnio raz w miesiącu, według następującego harmonogramu:

 1. listopad, grudzień – spotkanie organizacyjno-kwalifikacyjne (2 godziny lekcyjne),
 2. grudzień, styczeń, luty – etap scenariuszowy, przeprowadzenie castingu i próby aktorskie, omówienie przygotowania planu zdjęciowego (3 warsztaty z opiekunem artystycznym, po 4-5 godzin lekcyjnych),
 3. marzec, kwiecień, maj – etap zdjęciowy – zdjęcia na planie realizuje profesjonalny operator kamery (warsztat na temat podstaw realizacji filmu i pracy operatora kamery 3-4 godzin lekcyjnych oraz dwudniowy plan filmowy z reżyserem i operatorem kamery, po 5-6 godzin),
 4. czerwiec, wrzesień, październik – etap montażowy (warsztat montażowy z opiekunem artystycznym i montażystą, 4-5 godzin),
 5. grudzień – zakończenie projektu uroczystym pokazem podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino! w Poznaniu. Etiudy mogą wziąć udział w amatorskich konkursach filmowych w kraju i zagranicą.

Warunki naboru grup warsztatowych:

 1. w projekcie mogą uczestniczyć grupy z gimnazjów miasta Poznania i jego najbliższych okolic,
 2. warsztaty adresowane są do uczniów I i II klas gimnazjalnych,
 3. w imieniu autorów scenariusze zgłaszają ich opiekunowie z ramienia szkoły,
 4. każda grupa może zgłosić nie więcej niż 10 scenariuszy; dopuszcza się prace zbiorowe,
 5. zachęcamy autorów do podejmowania tematów i problemów współczesnych, występujących w najbliższym otoczeniu – rodzinie, szkole, miejscu zamieszkania – którymi, za pomocą języka filmu, chcieliby się podzielić ze swoimi rówieśnikami i dorosłymi,
 6. zgłoszone scenariusze powinny być podpisane przez autorów i opiekuna oraz zawierać niezbędne dane kontaktowe (nazwa i adres szkoły, nazwisko opiekuna pedagogicznego, nr tel., e-mail),
 7. prace powinny zostać nadesłane lub dostarczone do 16 listopada, na adres Centrum Sztuki Dziecka; o wynikach powiadomimy do końca listopada,
 8. zgłoszenie prac traktujemy jako wstępną deklarację uczestnictwa w projekcie,
 9. opiekunowie z ramienia szkoły sprawują opiekę nad uczniami podczas warsztatów, nadzorują i koordynują zadania wyznaczone przez opiekuna artystycznego oraz przyjmują odpowiedzialność materialną w przypadku wypożyczenia sprzętu i kamer wideo z Centrum,
 10. prosimy o wzięcie pod uwagę następujących ograniczeń realizacyjnych:
  • czas etiud filmowych nie może przekraczać 5-10 minut
  • dialogi w filmach fabularnych ograniczone są do niezbędnego minimum,
  • czas trwania planu zdjęciowego ogranicza miejsca akcji do miasta Poznania lub najbliższych okolic.
  • tematy pomysłów na scenariusz powinny umożliwiać ich techniczno-organizacyjną realizację w wyznaczonych terminach warsztatów,
  • uczestnicy warsztatów zabezpieczają min. elementy scenografii, rekwizyty, oraz możliwość realizacji zdjęć w miejscach i obiektach przewidzianych w scenariuszu.

Licea

Film dokumentalny

Konkurs na scenariusz

Zapraszamy do pierwszego etapu projektu - konkursu na pomysł scenariuszowy. Zgłoszone prace zostaną ocenione przez profesjonalne jury, a najlepsze pomysły zostaną nagrodzone dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Dodatkową nagrodą będzie zaproszenie do praktycznej realizacji scenariusza na drugim etapie projektu – warsztatach realizacji filmowej.

Wszystkie prace zostaną przechowane w bazie - dziecięce i młodzieżowe pomysły filmowe oraz udostępnione profesjonalnym twórcom filmowym podczas imprez i festiwali filmowych organizowanych przez Centrum.

Realizacja projektu

Do uczestnictwa w warsztatach realizacji filmowej zaprosimy licealną grupę filmową, którą wyłonimy spośród wyróżnionych w konkursie pomysłów na etiudę dokumentalną i zarys realizacji scenariusza.

Oprócz zdjęć i zajęć montażowych spotkania warsztatowe odbędą się na terenie szkoły, średnio raz w miesiącu, według następującego harmonogramu:

 1. listopad - grudzień – spotkanie organizacyjno-kwalifikacyjne (2 godziny lekcyjne),
 2. styczeń - kwiecięń- , – etap scenariuszowy i przygotowanie do zdjęć (3 warsztaty z opiekunem artystycznym, po 4-5 godzin lekcyjnych oraz 2 warsztaty z operatorem kamery – po 4-5 godzin lekcyjnych),
 3. maj - wrzesień – etap zdjęciowy – zdjęcia wykonują samodzielnie uczestnicy warsztatu (2-3 konsultacje z opiekunem artystycznym oraz 2-3 z operatorem kamery – analiza nakręconych materiałów filmowych),
 4. październik listopad – etap montażowy (3 warsztaty montażowe z opiekunem artystycznym i montażystą, po 4-5 godzin lekcyjnych),
 5. grudzień – zakończenie projektu uroczystym pokazem podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino! w Poznaniu. Etiudy mogą wziąć udział w amatorskich konkursach filmowych w kraju i zagranicą.

Warunki naboru grup warsztatowych:

 1. w projekcie mogą uczestniczyć grupy licealne z Poznania i jego najbliższych okolic,
 2. warsztaty adresowane są do I i II klas licealnych,
 3. w imieniu autorów scenariusze zgłaszają ich opiekunowie z ramienia szkoły,
 4. każda grupa może zgłosić nie więcej niż 10 scenariuszy; dopuszcza się prace zbiorowe,
 5. zachęcamy autorów do podejmowania tematów i problemów współczesnych, występujących w najbliższym otoczeniu – rodzinie, szkole, miejscu zamieszkania – którymi, za pomocą języka filmu, chcieliby się podzielić ze swoimi rówieśnikami i dorosłymi,
 6. zgłoszone scenariusze powinny być podpisane przez autorów i opiekuna oraz zawierać niezbędne dane kontaktowe (nazwa i adres szkoły, nazwisko opiekuna pedagogicznego, nr tel., e-mail),
 7. prace powinny zostać nadesłane lub dostarczone do 16 listopada na adres Centrum Sztuki Dziecka; o wynikach powiadomimy do końca listopada,
 8. zgłoszenie prac traktujemy jako wstępną deklarację uczestnictwa w projekcie,
 9. opiekunowie z ramienia szkoły sprawują opiekę nad uczniami podczas warsztatów, nadzorują i koordynują zadania wyznaczone przez opiekuna artystycznego oraz przyjmują odpowiedzialność materialną w przypadku wypożyczenia sprzętu i kamer wideo z Centrum,
 10. prosimy o wzięcie pod uwagę następujących ograniczeń realizacyjnych:
  • czas etiud filmowych nie może przekraczać 10-15 minut,
  • czas trwania planu zdjęciowego ogranicza miejsca akcji do miasta Poznania lub najbliższych okolic.
  • tematy pomysłów na scenariusz powinny umożliwiać ich techniczno-organizacyjną realizację w wyznaczonych terminach warsztatów,
  • uczestnicy warsztatów zabezpieczają min. elementy scenografii, rekwizyty, przeprowadzają dokumentację oraz zapewniają możliwość realizacji zdjęć w miejscach i obiektach przewidzianych w scenariuszu oraz uczestnictwo bohaterów filmu.

Uczestnictwo w zajęciach warsztatowych jest bezpłatne.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wybrania grupy uczestniczącej w drugim etapie projektu, a także odrzucenia scenariuszy, które nie spełniają wymagań realizacyjnych. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu grupy na warsztaty realizacji filmowej, zapadnie po spotkaniu koordynatora projektu z uczniami i opiekunem pedagogicznym na przełomie listopada i grudnia br.

Dyrektor Centrum Sztuki Dziecka
Jerzy Moszkowicz
Koordynator projektu
Marian Suchanecki

Szczegółowych informacji o warsztatach udziela koordynator projektu:
Marian Suchanecki
tel. 061 64 64 486, 0-503 108 159
msuchanecki@alekino.com