Panorama


Panorama to przegląd najnowszych produkcji filmowych dla dzieci i młodzieży.

Panorama dzieci i Panorama młodych przedstawiają interesujące, najnowsze propozycje kina światowego dla dzieci i nastolatków. W tej najbardziej eklektycznej z festiwalowych sekcji znajdzie się miejsce na filmy zaangażowane w walkę ze społecznymi i kulturowymi uprzedzeniami, na filmy zaskakujące, eksperymentujące oraz te, wykorzystujące tradycyjne formy, odwołujące się do kina gatunków.